Tập đoàn bơm công nghiệp Shimge được thành lập vào năm 1984 tại thị trấn Daxi, thành phố Ôn Lĩnh của tỉnh Chiết Giang, trung tâm của ngành công nghiệp sản xuất bơm công nghiệp.